Wejdź na szczyt rozpoznawalności z gorskieszosowe.pl

Przywitaj się z nami!

Wypadek w pracy – jak uzyskać odszkodowanie?

Laura Szymczak 2023-08-07 0 komentarzy
Wypadek w pracy – jak uzyskać odszkodowanie?

Osoby, które uległy wypadkowi w pracy mogą ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie. Aby je otrzymać, należy dopełnić różne formalności. Co należy wiedzieć na ten temat?

Pracownicy objęci ubezpieczeniem wypadkowym otrzymają je w sytuacji, gdy doszło do nieszczęśliwego zdarzenia, które miało miejsce bez woli człowieka, a jego konsekwencją jest uszczerbek na zdrowiu (jeśli do wypadku doszło z winy pracownika, nie uzyska on odszkodowania). Warto zaznaczyć, że choroba zawodowa spowodowana przez czynniki występujące w miejscu pracy również może być podstawą do jednorazowej wypłaty pieniędzy. W tym miejscu powinno się wspomnieć o tym, że odszkodowanie przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby zmarłej w wyniku wypadku w pracy lub przez chorobę zawodową. Wysokość odszkodowania to 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Stopień uszkodzenia ciała oraz jego związek z wypadkiem w pracy ocenia lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska. Poszkodowany pracownik powinien złożyć wniosek i dołączyć do niego protokół powypadkowy lub kartę wypadku, dokumentację dotyczącą okoliczności i przyczyn zdarzenia sporządzoną przez pracodawcę oraz zaświadczenie lekarskie.

W niektórych sytuacjach zdarza się, że wypłacone przez ZUS pieniądze nie wystarczają na pokrycie kosztów związanych z poniesionym uszczerbkiem, więc poszkodowany może ubiegać się o rekompensatę od przedsiębiorstwa. Sprawami związane z odszkodowaniem za wypadek w pracy zajmuje się firma CONTRA. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej https://contra-odszkodowania.pl/.

Warto znać swoje prawa, a w przypadku problemów skorzystać z profesjonalnej pomocy.

Skomentuj wpis